شعبه فولاد ضد زنگ جیو فرآیند تولید، نهادینه سازی و جدول سازی را ترویج می کند

May 23, 2023

آخرین اخبار شرکت شعبه فولاد ضد زنگ جیو فرآیند تولید، نهادینه سازی و جدول سازی را ترویج می کند

از ابتدای سال جاری، Hongxing Co., Ltd. کیفیت محصول را کاملاً درک کرده است، پارامترهای کیفیت کلیدی و شاخص های کیفیت انواع فرآیندهای مختلف را به طور جامع اصلاح کرده است.در حالی که به شدت انجام تجزیه و تحلیل فرآیند روزانه و تست و ارزیابی، جدول.در عین حال، سیستم تایید تولید را در مناطق مختلف پیاده سازی کنید، برای بهبود سطح مدیریت و کنترل فرآیند محصول تلاش کنید و تمام تلاش خود را برای اطمینان از کیفیت پایدار فولاد انجام دهید.(منبع: Jiugang Daily)